Warning: Assigning the return value of new by reference is deprecated in ..../global.php(29) : eval()'d code on line 29

Warning: Function split() is deprecated in ..../global.php(29) : eval()'d code on line 2
ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ

???????: ÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ

ßá ãÇíÊÚáÞ ÈÇáßÊÇÈ ÇáãÞÏÓ

??????? ??????? ???????? / ?????????  ??? ??????

 1. ??????? ????:

  ???????? ???????:

  • ????????: 131
  • ?????????: 161
 2. ÏÑÇÓÉ Ýì ÍíÇÉ ÑÌÇá Çááå

  ?????????:

  1. besa32

  ??????? ????:

  ???????? ???????:

  • ????????: 228
  • ?????????: 249

  ??? ??????:

  ãÝíÈæÔË ???? ??? ??? ??????

  ?????? bible_book_two

  02-12-2014, 12:39 PM

 3. ??????? ????:

  ???????? ???????:

  • ????????: 170
  • ?????????: 171

  ??? ??????:

  Çåã ÊÚÇáíã ÔåæÏ íåæå æÇáÑÏ... ???? ??? ??? ??????

  ?????? bible_book_two

  03-20-2014, 09:26 AM

 4. ??????? ????:

  ???????? ???????:

  • ????????: 149
  • ?????????: 149

  ??? ??????:

  ÇáÓÄÇá: åá íÌÈ Ãä íØáÈ ÇáãÄãä... ???? ??? ??? ??????

  ?????? bible_book_two

  03-24-2014, 11:10 AM